wolles logo

Wolles - Vilkår

 1. Innledning

Wolles er en frisørkjede som leverer frisørtjenester der du er. 

Forretningskonseptet er utviklet og eiet av Wolles Hairconcept AS (org nr. 930 841 439 MVA) (heretter Wolles).

Disse vilkårene gjelder for kjøp av tjenester og produkter fra Wolles via vår App, nettside og direkte fra våre frisører. Wolles frisører kan være ansatt i Wolles eller drive som franchisetaker i eget navn, for egen regning og risiko som enkeltpersonsforetak eller aksjeselskap, med støtte fra Wolles som franchisegiver. 

Partene for det enkelte kjøp er den som bestiller (Kunden) og den Wolles frisør som leverer tjenestene/produktene (heretter Frisøren). Dersom Kunden bestiller produkter direkte via webshop, vil Wolles være avtalepart. 

Ved å registrer deg som bruker, og bestille time eller produkter godtar du disse vilkårene. Ved nedlasting av Appen godtar du også vilkårene gitt i App Store (iOS) eller Google Play (Android).

 

 1. Kundekonto og bestilling 

Tilgang til å bestille tjenester og produkter fra Wolles krever registrering av kundekonto. Din kundekonto er personlig, og du er ansvarlig for at registrert informasjon til enhver tid er oppdatert og for alle bestillinger foretatt fra denne. 

For å bestille time og kjøpe produkter må du logge inn på din kundekonto og betale via Vips, Klarna eller et godkjent kredittkort. Bruk av ev. rabatter/kampanjekoder/fordelsprogram må være registrert før bestilling. Bestilling er bindende når den er registrert hos oss og vi har mottatt betalt. Bruk av Appen forutsetter tilgang til Internett med egnet enhet for å kunne bruke tjenesten. Vi påtar oss ikke ansvar for brukerens utstyr, nettilgang eller mulighet til å bruke Appen.

Våre frisører og tjenester, tilgjengelighet og produkter med priser fremgår av Appen og våre nettsider. Vi tar forbehold om skrive- og regnefeil i Appen og nettsidene, og ellers i vår markedsføring. Vi tar også forbehold om å endre tjeneste- og produkttilbudet. 

Etter at vi har mottatt din bestilling vil vi automatisk sende deg en bekreftelse. Les nøye gjennom bekreftelsen når du mottar denne for å forsikre deg om den er i overenstemmelse med bestillingen. Sjekk særlig leveringssted. Dersom du ønsker en annen time, andre produkter eller tjeneste enn det som fremgår av bekreftelsen, må du ta kontakt med oss iht. neste punkt. 

 

 1. Avbestilling og endringer

Du kan avbestille tjenester via Appen iht. følgende avbestillingsregler:

 1. Hvis du avbestiller mer enn 24 timer før avtalt time/levering, får du full tilbakebetaling.
 2. Hvis du avbestiller mindre enn 24 timer, men mer enn to timer før avtalt time/levering, får du 50% tilbakebetaling.
 3. Om du avbestiller under 2 timer før avtalt time/levering eller ikke er tilgjengelig på avtalt leveringsadresse til avtalt tid, får du ingen tilbakebetaling. 
 4. Dersom du har gyldig fravær, som har oppstått senere enn 24 timer før avtalt time/levering, får du også full tilbakebetaling. Gyldig fravær er sykdom som innebærer at du ikke er i stand til å få utført bestilt tjeneste, og som du kan dokumentere ved legeerklæring. Du må uansett gi oss beskjed så snart som mulig.

Avbestillingsreglene gjelder uavhengig av om du mottas SMS med påminnelse. 

Dersom du har behov for å gjøre endringer i bestillingen gjøres det ved avbestilling og ny bestilling.

Dersom Frisør har behov for å gjøre endringer i bestillingen, vil Frisør ta kontakt via chat-funksjonen i Appen eller pr telefon så snart som mulig for å avtale nytt tidspunkt eller avlyse timen. Dersom vi ikke kan tilby en frisørtjeneste eller produkt du har bestilt, vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om alternative tjenester eller produkter. Dersom Frisør er syk eller slutter, vil en annen Wolles frisører eller Wolles ta kontakt for å avtale endringer eller avbestille. 

Forbrukere kan i tillegg ha krav etter angrerettloven. For tjenester gjelder angreretten 14 dager fra bestilling/avtaleinngåelse, og kun frem til tjenesten er levert. For produkter gjelder angreretten 14 dager fra levering.

 1. Levering

Når Frisør er på vei til deg (avtalt sted), vil du kunne se hans/hennes posisjon via Appen. Der vil du også kunne få beskjed om eventuelle forsinkelser. 

Når Frisør har ankommet, vil han/hun legitimere seg slik at du kan være trygg på at du får besøk av en Wolles frisør. Behandlingen starter ved at Frisør spør om ønsker for bestilt tjeneste, og rigger opp nødvendig utstyr. Det er normalt ikke mulig å få levert andre tjenester enn det som er bestilt. 

Av sikkerhetsmessige grunner vil Wolles ha oversikt over hvilke kunder Frisør betjener og hvor Frisør befinner seg til enhver tid. Levering av frisørtjenestene forutsetter at Frisør finner at Wolles gjeldende krav til trygghet og arbeidsmiljø er oppfylt, og at avtalt sted er egnet for å utføre tjenestene. Frisør kan annullere bestillingen dersom disse forutsetninger og krav ikke er oppfylt, og betalt beløp vil da ikke bli tilbakebetalt. Frisør har en panikkalarm med mulighet for å tilkalle vekter eller politiet dersom han/hun føler seg utrygg, og Kunden vil da kunne bli belastet både for bestilte tjenester/produkter og utrykningsgebyr. 

 1. Informasjon om tjenester og produkter

Wolles kan sende ut nyhetsbrev med relevant innhold via e-post til registrerte kunder. I tillegg vil Wolles kunne sende ut enkelte invitasjoner til arrangementer eller andre spesialtilbud. Kunden kan selv avmelde seg disse nyhetsbrevene/invitasjonene under sine innstillinger.

 1. Ansvar og reklamasjon

Dersom Kunden er misfornøyd med tjenestene eller produktene bør han/hun si fra mens Frisøren er hos Kunden, slik at Frisør kan vurdere klagen og ev. rette/utbedre forholdet umiddelbart. 

Eventuelle reklamasjoner skal fremsettes skriftlig til Frisør (e-post eller chat) innen rimelig tid etter levering, og senest innen to uke for tjenester og to måneder for produkter. Dersom ikke Kunden reklamerer i rett tid, kan Kundens krav bortfalle. 

Hvis en feil ikke kan utbedres, har Kunden rett til et rimelig prisavslag oppad begrenset til prisen for levert tjeneste/produkt.

Frisør er kun ansvarlig for tap/erstatning dersom det er påvist feil eller mangler ved tjenesten eller produktet og det ikke er mulig med retting/utbedring eller omlevering. Erstatningsbeløpet er uansett oppad begrenset til prisen for avtalt tjeneste/produkt.

Ved force majeure eller annen oppfyllelseshindring utenfor Frisørens kontroll som han/hun ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning ved bestilling/avtaleinngåelse eller å unngå eller overvinne følgene av, kan Kunden ikke kreve erstatning eller gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende så lenge hindringen foreligger. 

 1. Utestenging

Vi forbeholder oss retten til å utestenge eller avbestille timer for kunder som utviser uakseptabel oppførsel mot Frisør eller vesentlig bryter disse vilkårene. I slike tilfelle, tas det også forbehold om å ikke tilbakebetale foretatte innbetaling for tjenester og produkter. 

 1. Personvern

Wolles og Frisør behandler dine personopplysninger iht. Wolles personvernerklæring. 

 1. Annet

For kunder i virksomheter som har egen fordelsavtale med Wolles, gjelder de særlige vilkårene som fremgår av slik avtale i tillegg. 

Wolles kan overdra avtalen eller rettigheter og plikter etter avtalen til tredjemann. 

 1. Kontakt test

Du kan endre timer og bestillinger via Appen, samt sende spørsmål og kommentarer til din Frisør via chat-funksjonen. Her kan du også finne nærmere informasjon om din Frisør. 

Dersom du opplever tekniske problemer med Appen, eller har generelle spørsmål eller spørsmål om personvern mv, kan du kontakt Wolles Hairconcept AS, org nr. 930 841 439. Forretningsadresse/besøksadresse: Dvergsneslia 41, 4639 Kristiansand S. E-post: contact@wolles.no . Tlf 916 81 057 (kl. 9-16). 

 1. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister gjennom forhandlinger. Tvister som ikke lar seg løse i minnelighet, skal avgjøres ved de ordinære domstoler etter norsk rett iht. tvistelovens bestemmelser.